Cílem výběrové přednášky je prohloubení dosavadních znalostí z dějin správy a z novověké diplomatiky, podrobný přehled o speciální problematice vývoje písemných dokumentů a organizace, fungování, vývoje a proměn církevní správy na území jižních Čech.