Pojem estetické nezainteresovanosti patří k základním pojmům moderní estetické tradice. Kurz bude sledovat jak historii tohoto pojmu (britská škola vnitřního smyslu, Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer), tak i jeho osudy ve dvacátém století a jeho současnost (teorie estetické distance, kritika tohoto pojmu v rámci analytické estetiky, současné pokusy o jeho rehabilitaci). Zvláštní pozornost bude také věnována jednomu z aspektů celé debaty, a to estetické relevanci nižších, tzv. kontaktních smyslů (chuť, hmat a čich; zrak a sluch jsou v protikladu k nim označovány za "vyšší" či "distanční").
Pojem estetické nezainteresovanosti patří k základním pojmům moderní estetické tradice. Kurz bude sledovat jak historii tohoto pojmu (britská škola vnitřního smyslu, Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer), tak i jeho osudy ve dvacátém století a jeho současnost (teorie estetické distance, kritika tohoto pojmu v rámci analytické estetiky, současné pokusy o jeho rehabilitaci). Zvláštní pozornost bude také věnována jednomu z aspektů celé debaty, a to estetické relevanci nižších, tzv. kontaktních smyslů (chuť, hmat a čich; zrak a sluch jsou v protikladu k nim označovány za "vyšší" či "distanční").