" získání základní orientace v oblasti statistiky " pochopení problematiky volby statistických metod ve zdravotně sociální oblasti " orientace v elementárních statistických funkcích
" získání základní orientace v oblasti statistiky " pochopení problematiky volby statistických metod ve zdravotně sociální oblasti " orientace v elementárních statistických funkcích