Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Seznamuje se základy moderního managementu v oblasti materiálních a personálních zdrojů a se strategiemi řízení kvality v systémech zdravotní péče. Zároveň předmět poskytuje orientaci v ekonomické problematice ve zdravotnictví a v oblasti poskytování sociálních služeb. Informuje studenty o podnikatelské činnosti ve zdravotnictví a ekonomických aspektech tohoto podnikání.

" Seznámit studenty s organizací a s možnými způsoby financování zdravotních a sociálních služeb na mezinárodní, národní a lokální úrovni. " Vysvětlit jednotlivé formy, podmínky a obsah podnikání v oblasti zdravotních a sociálních službách. " Získat znalost pojmů teorie managementu. " Pochopit rozlišení manažerských rolí a funkcí. " Osvojit si systém zdravotnických služeb a organizací poskytujících zdravotnické služby. " Získat informace managementu v ošetřovatelství a ošetřovatelském managementu. " Pochopit principy a zásady časového managementu. " Vysvětlit základní pojmy v personálním managementu. " Pochopit nutnosti měření kvality a bezpečí péče. " Znát zásady bezpečnosti práce. " Znát postupy standardizace. " Pochopit důležitosti auditu v ošetřovatelské praxi. " Znát základní ekonomické ukazatele zdravotnické a sociální organizace.