Kurz uvede studenty/studentky do problematiky tzv. ostalgie, tedy nostalgie po estetice "starých dobrých časů", kdy tzv. východní blok ovládala komunistická strana. Výklad bude veden s patřičným kulturně-historickým kontextem, přičemž se soustředí na pojetí ostalgie jako svébytné reflexe historie. Vymezeny budou základní charakteristiky fenoménu a také souvislosti s jinými jevy, jakými jsou vintage, retro, pop-komunismus nebo kýč a camp. Kromě projevů ostalgie v českém prostředí bude poukázáno také na ostalgii v Německu (jakožto její "kolébce") a Polsku.
Kurz uvede studenty/studentky do problematiky tzv. ostalgie, tedy nostalgie po estetice "starých dobrých časů", kdy tzv. východní blok ovládala komunistická strana. Výklad bude veden s patřičným kulturně-historickým kontextem, přičemž se soustředí na pojetí ostalgie jako svébytné reflexe historie. Vymezeny budou základní charakteristiky fenoménu a také souvislosti s jinými jevy, jakými jsou vintage, retro, pop-komunismus nebo kýč a camp. Kromě projevů ostalgie v českém prostředí bude poukázáno také na ostalgii v Německu (jakožto její "kolébce") a Polsku.