Způsobilost interpretovat starozákonní texty na základě hebrejského textu.
Způsobilost interpretovat starozákonní texty na základě hebrejského textu.