Způsobilost interpretovat starozákonní texty na základě hebrejského textu.