Cílem předmětu je seznámit studenty se systémem ochrany obyvatelstva České republiky, jeho ukotvení v legislativních i nelegislativních dokumentech. Přiblížit obsah opatření a úkolů ochrany obyvatelstva a jejich plnění v prostředí České republiky.
Cílem předmětu je seznámit studenty se systémem ochrany obyvatelstva České republiky, jeho ukotvení v legislativních i nelegislativních dokumentech. Přiblížit obsah opatření a úkolů ochrany obyvatelstva a jejich plnění v prostředí České republiky.