Opakování a trénink postupů statistické analýzy dat s důrazem na praktickou využitelnost při zpracování bakalářských prací.
Opakování a trénink postupů statistické analýzy dat s důrazem na praktickou využitelnost při zpracování bakalářských prací.