The main course objective is to increase students' language competences and communication skills, not to increase their expertise.
The students learn and practise the language and skills they need to understand and work in the world of computers. A focus on terminology is combined with vocabulary and grammar practice to give students the tools to use English in areas such as describing features and functions, applying for jobs and discussing the world of ICT.

Hlavním cílem je zvýšení jazykových kompetencí a komunikačních dovedností studentů, nikoli zvýšení jejich odbornosti.
Kurz je zaměřen na jazyk a dovednosti, které jsou nutné k práci ve světě počítačů. Zaměřuje se na terminologii v kombinaci se slovní zásobou a gramatickou praxí a poskytuje studentům nástroje k používání angličtiny; nedílnou součástí kurzu jsou prezentace a diskuse o tématech v oboru informačních a komunikačních technologií.