Cílem předmětu je seznámit studenty se širokým spektrem architektur počítačů od základního von Neumanova modelu, skalárních a superskalárních procesorů přes těsně i volně vázané paralelní architektury až k masově paralelním a aplikačně specializovaným architekturám. Detailněji se předmět zaměřuje na architektury RISC, jejich návrh a principy, které se používají v moderních procesorech. Předmět se dotýká paralelismu jak na úrovni instrukcí, tak procesorů i procesorových systémů včetně softwarových problémů paralelizace, synchronizace a optimalizace kódu. Zahrnuje problematiku výkonnosti počítačů, efektivitu paralelního výpočtu, měření výkonnosti a benchmárky.