" Seznámit studenta s koncepcí dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče " Seznámit studenta s problematikou vysoce specializované péče o pacienty na OCHRIP " Seznámit studenta s problematikou imobility a imobilizačního syndromu v intenzivní péči " Seznámit studenta s konceptem stimulace vnímání a jeho uplatněním v intenzivní péči. " Seznámit studenta s problematikou rehabilitace v dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péči " Seznámit studenta s managementem propuštění pacienta ve vegetativním stavu do domácího ošetřování " Seznámit studenta s problematikou domácí umělé plicní ventilace
" Seznámit studenta s koncepcí dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče " Seznámit studenta s problematikou vysoce specializované péče o pacienty na OCHRIP " Seznámit studenta s problematikou imobility a imobilizačního syndromu v intenzivní péči " Seznámit studenta s konceptem stimulace vnímání a jeho uplatněním v intenzivní péči. " Seznámit studenta s problematikou rehabilitace v dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péči " Seznámit studenta s managementem propuštění pacienta ve vegetativním stavu do domácího ošetřování " Seznámit studenta s problematikou domácí umělé plicní ventilace