Cílem předmětu je seznámit studenty formou "hands-on" s problematikou výuky programování na středních školách (ISCED 3) a vybavit je praktickými dovednostmi v didaktické oblasti potřebnými k rozvoji informatického myšlení ve vzdělávacím procesu. Předmět staví na znalostech studentů v oblasti objektově-orientovaného a procedurálního programování a současně základních pedagogicko-didaktických principech.
Cílem předmětu je seznámit studenty formou "hands-on" s problematikou výuky programování na středních školách (ISCED 3) a vybavit je praktickými dovednostmi v didaktické oblasti potřebnými k rozvoji informatického myšlení ve vzdělávacím procesu. Předmět staví na znalostech studentů v oblasti objektově-orientovaného a procedurálního programování a současně základních pedagogicko-didaktických principech.