Cílem předmětu je seznámit studenty s podstatou managementu krizového řízení, s příčinami vzniku mimořádných událostí a jejich přechodem do krizových situací. Objasnění institucionálního členění krizového managementu, s všeobecnými zásadami koordinování sil a prostředků k řešení krizových situací. Seznámení s podstatou řešení mimořádných událostí a krizových situací, s postupy vytváření strategií jejich zdolávání. Funkce a role kompetentních osob v systému řešení mimořádných událostí a krizových situací včetně seznámení s informačními nástroji krizového managementu. Důraz je kladen na podstatu řešení krizových situací a kvalitu krizového managementu ve veřejné správě.