Předmět je koncipován jako jednosemetrový a předpokládá základní orientaci v biologii člověka. Vzhledem k budoucímu zaměření absolventů nutriční terapie je cílem vytvořit u studentů základní znalosti ze systémové a topografické anatomie člověka na úrovni vysoké školy. Přednášky jsou systematické, pokrývají celý obor anatomie s důrazem na systém trávicí, oběhový a centrální. Oblast topografické anatomie se zaměřuje rovněž na oblast orgánovou - dutina břišní, hrudní a oblast pánve. U všech systémů bude dále probírána jak anatomie, tak histologie.