" orientace v jednotlivých metodikách a konceptech fyzioterapeutické intervence " znalost pohybové patologie u nejčastějších skupin diagnóz a schopnost racionální indikace fyzioterapeutického postupu " osvojit si principy manuální diagnostiky a terapie primárních funkčních poruch pohybového aparátu podle české školy prof. Lewita, prof. Jandy, prof. Koláře " orientace v problematice diferenciální diagnostiky " osvojení problematiky strukturálních/funkčních poruch ve fyzioterapii