" seznámit studenty s jednotlivými etapami ontogenetického vývoje a jejich specifiky " rozšířit znalosti z anatomie a kineziologie o specifika dětského pohybového systému " nastínit souvislosti vývoje dětského organismu s vývojem pohybových schopností a dovedností " osvojit si teoretický základ Vojtovy metody