Kurz uvede studentky a studenty do kulturních charakteristik a problémů, spojených s prostorem tradičně nazývaným "Balkán". Balkánský poloostrov má specifické postavení na okraji dvou kulturních prostorů - Západní Evropy a Orientu - a je silně ovlivněn touhou patřit do prvního a nepropadnout druhému. Zároveň tato jeho pozice způsobila existenci zvláštní směsi kultur, náboženství, jazyků a historických zkušeností. V rámci přednášek bude věnován prostor převážně otázkám kulturologickým, výklad se dotkne i historie či současné politické situace v regionu. Důraz bude kladen na literární, filmové či hudební reprezentace Balkánu, které budou vybraná témata ilustrovat.
Kurz uvede studentky a studenty do kulturních charakteristik a problémů, spojených s prostorem tradičně nazývaným "Balkán". Balkánský poloostrov má specifické postavení na okraji dvou kulturních prostorů - Západní Evropy a Orientu - a je silně ovlivněn touhou patřit do prvního a nepropadnout druhému. Zároveň tato jeho pozice způsobila existenci zvláštní směsi kultur, náboženství, jazyků a historických zkušeností. V rámci přednášek bude věnován prostor převážně otázkám kulturologickým, výklad se dotkne i historie či současné politické situace v regionu. Důraz bude kladen na literární, filmové či hudební reprezentace Balkánu, které budou vybraná témata ilustrovat.