Cílem kurzu je postihnout návaznost nejdůležitějších myšlenek, směrů a škol taoismu, konfucianismu, šintoismu, mahájánového a vadžrajánového buddhismu (včetně jejich synkrezí) na cestě prostorem a časem. Důraz je tedy kladen především na strukturální větvení jednotlivých škol a celkový systematický náhled a přehled. Součástí přednášky jsou také ukázky rituálních, kultovních a uměleckých artefaktů jednotlivých náboženství a stručný výklad jejich funkce a symboliky.
Cílem kurzu je postihnout návaznost nejdůležitějších myšlenek, směrů a škol taoismu, konfucianismu, šintoismu, mahájánového a vadžrajánového buddhismu (včetně jejich synkrezí) na cestě prostorem a časem. Důraz je tedy kladen především na strukturální větvení jednotlivých škol a celkový systematický náhled a přehled. Součástí přednášky jsou také ukázky rituálních, kultovních a uměleckých artefaktů jednotlivých náboženství a stručný výklad jejich funkce a symboliky.