Hlavním cílem předmětu je získání praktických poznatků a dovedností v sociální práci s rodinou nebo skupinou. Student si sám zvolí zaměření své praxe (sociální práce s rodinou nebo sociální práce se skupinou). Prostřednictvím praxe se student seznamuje s činností a způsoby sociální práce v konkrétním zařízení, získává zkušenosti v sociálních vztazích a aktivně participuje na řešení případů vybrané oblasti. Student se učí orientovat se v situaci a potřebách klientů v rodině nebo ve skupině, získává profesní dovednosti v komunikaci a kontaktu s nimi a jejich prostředím, aktivně se zapojuje při řešení případů. Předmět vede studenta k utváření základních etických postojů ke klientům a k zodpovědnosti v profesní roli.