Cílem jednosemestrálního kurzu je uvést studenty do problematiky diletantismu, seznámit je s jeho různými podobami a uvést je do historických souvislostí, zejména co se týče spojitostí s rozličnými ideály kultivace člověka. Semináře tak budou sledovat diletantní rysy idálu dvořana a problematiku renesanční univerzality, rozvoj ideálu tzv. honn?te homme a představy teoretiků honn?teté o všestranném rozvoji člověka, odpovídající ideál gentlemana v literatuře anglické, dále ideál, jenž představuje osvícenský philosophe a související debatu o tzv. polite philosophy; stranou nezůstane promyšlení diletantismu v období Výmarské klasiky; velká pozornost bude věnována pojmu diletantismu ve francouzské literatuře 2. poloviny 19. století. Kurz se zaměří mj. na spor mezi "pédants" a "mondains", otázky spojené s kritikou profesionalismu a specializace, dále na vztah diletantismu a umělecké tvorby (amatérismus vs. mistrovství), vztah diletantismu a estetické výchovy člověka a rovněž na problematiku tzv. diletantní kritiky a jejích souvislostí s "mondénní" kritikou 17. století.