Cílem předmětu je vysvětlení a demonstrace ošetřovatelských postupů specifických pro práci zdravotnického záchranáře. Výuka navazuje na znalosti základů ošetřovatelských postupů. Předmět se dále zabývá materiálním a technickým vybavením v neodkladné péči, dokumentací, organizačním zajištěním, součinnosti s ostatními tísňovými složkami. Významnou součástí je výcvik na výukových modelech, umožňující vytváření nezbytných dovedností a návyků. Předmět je vyučován v odborných učebnách, studenti jsou rozděleni do skupin.
Cílem předmětu je vysvětlení a demonstrace ošetřovatelských postupů specifických pro práci zdravotnického záchranáře. Výuka navazuje na znalosti základů ošetřovatelských postupů. Předmět se dále zabývá materiálním a technickým vybavením v neodkladné péči, dokumentací, organizačním zajištěním, součinnosti s ostatními tísňovými složkami. Významnou součástí je výcvik na výukových modelech, umožňující vytváření nezbytných dovedností a návyků. Předmět je vyučován v odborných učebnách, studenti jsou rozděleni do skupin.