Seminář prohlubuje znalosti o judaismu, získané/získávané v předmětu Systematická religionistika 1 (judaismus) - NSRJ1 nebo KSRJ1. Konkrétně je cílem ilustrovat myšlení a reálie judaismu četbou vybraných textů vztahujících se k judaismu. Pokud student předmět "Judaismus" doposud neabsolvoval (nebo jej nestuduje paralelně se seminářem), je doporučena průběžná práce s relevantními pasážemi některé ze základních učebnic (Stemberger, Úvod; Fishbane, Judaismus), případně s Moodle kurzem k předmětu "Judaismus" (KSRJ1).