Kurz je úvodem do předškolní pedagogiky. Poskytuje přehled základních vývojových paradigmat a tendencí v oblasti předškolní výchovy ve vazbě na společenský kontext a jeho potřeby. Důraz je kladen na domácí tradici, zvláště odkaz J. A. Komenského. Pozornost je věnována i otázce vývoje a postavení veřejných předškolních institucí, včetně legislativního rámce. Předmět nabízí základní vhled do kurikulární problematiky předškolního vzdělávání, prezentuje cílové kategorie Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a jednotlivých vzdělávacích oblastí, propojuje je s praktickými situacemi v mateřské škole. Důraz je kladen na praktickou zkušenost s tvorbou školního vzdělávacího programu na základě RVP PV a konkrétních podmínek školy.
Kurz je úvodem do předškolní pedagogiky. Poskytuje přehled základních vývojových paradigmat a tendencí v oblasti předškolní výchovy ve vazbě na společenský kontext a jeho potřeby. Důraz je kladen na domácí tradici, zvláště odkaz J. A. Komenského. Pozornost je věnována i otázce vývoje a postavení veřejných předškolních institucí, včetně legislativního rámce. Předmět nabízí základní vhled do kurikulární problematiky předškolního vzdělávání, prezentuje cílové kategorie Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a jednotlivých vzdělávacích oblastí, propojuje je s praktickými situacemi v mateřské škole. Důraz je kladen na praktickou zkušenost s tvorbou školního vzdělávacího programu na základě RVP PV a konkrétních podmínek školy.