Přednášky podají přehled hláskoslovného, tvaroslovného a syntaktického vývoje češtiny od praslovanštiny jako společného základu slovanských jazyků, přes pračeštinu v období předhistorickém, staročeštinu a střední češtinu jako rozvinutý jazyk s písemnictvím až po období novočeské. Výklady ukáží hlavní tendence, které ovlivňovaly fonologický systém a morfologii jazyka, naznačí vývoj syntaktického plánu češtiny. Semináře seznámí studenty s pravopisnými systémy češtiny; procvičí získané teoretické poznatky a jejich aplikaci na staročeských textech; studenti budou pracovat s elektronickými aplikacemi stč. slovníků (Vokabulář webový) a s textovou bankou; s elektronickou verzí slovníku střední češtiny (Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny).
Přednášky podají přehled hláskoslovného, tvaroslovného a syntaktického vývoje češtiny od praslovanštiny jako společného základu slovanských jazyků, přes pračeštinu v období předhistorickém, staročeštinu a střední češtinu jako rozvinutý jazyk s písemnictvím až po období novočeské. Výklady ukáží hlavní tendence, které ovlivňovaly fonologický systém a morfologii jazyka, naznačí vývoj syntaktického plánu češtiny. Semináře seznámí studenty s pravopisnými systémy češtiny; procvičí získané teoretické poznatky a jejich aplikaci na staročeských textech; studenti budou pracovat s elektronickými aplikacemi stč. slovníků (Vokabulář webový) a s textovou bankou; s elektronickou verzí slovníku střední češtiny (Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny).