Studenti se naučí rozeznávat základní materiály, z nichž jsou díla vyráběna, a to především na konkrétních příkladech exponátů ze sbírek Jihočeského muzea. Studenti se seznámí se základními historickými i současnými technologiemi používanými při vzniku děl a restaurování. Důraz bude kladen na uvedení praktické spolupráce restaurátora s kurátorem a dalšími odbornými pracovníky.