Seznámit studenty s konkrétními projekty ekologické obnovy v ČR i ve světě, s legislativními a socioekonomickými aspekty obnovy a umožnit jim vyzkoušet si zpracování praktického návrhu obnovy na konkrétní lokalitě vybrané vždy pro daný rok.