Jde o metodologicko-teoretický přednáškový kurz, který bude nabízet výklad konceptů vzniku a fungování kulturních produktů (v celé jejich šíři od děl "vysokého" umění před díla "popkulturní" až po díla "triviální" či produkty "masové" kultury). Základem výkladu bude pojetí diskursu a diskursivních činností, jak je koncipoval Michel Foucault, a s tímto pojetím související koncept kulturního pole a habitatu, který rozvinul Pierre Bourdieu. Cílem kurzu je nabídnout studentům dostatečně ucelený "slovník" pojmů, jež se v těchto konceptech nacházejí a s nimiž je možné vykládat stav i vývoj soudobé kultury v celé jejich šíři a v zohlednění jak aspektů geneze (produkce), tak i kontinuální recepce. Tento teoretický výklad by měl poskytnout studentům i možnost domýšlení a aplikací na jednotlivé sféry kultury a umění, stejně jako na celou oblast kulturní historie. Toto "produkční" a sociologicky koncipované pojetí bude zároveň výkladově konfrontováno se sémiotickým pojetím kultury, jak jej rozpracoval Jurij Lotman a další představitelé tartuské školy.