" Seznámit studenty se specifickými problémy nedonošených a patologických novorozenců. " Seznámit studenty se způsoby komunikace s kriticky nemocným dítětem a jeho rodiči, s dlouhodobě nemocným. " Seznámit studenty se základními vědomostmi z akutní medicíny, resuscitační a intenzivní péče o novorozence, včetně následné poresuscitační péče.