" naučit studenta/tku specifika práce na Urgentním příjmu a ARO " seznámit studenta/tku s dokumentací používanou na Urgentním příjmu a ARO " naučit studenta/tku propojovat teorii s praxí " zdokonalit se ve specializovaných postupech na urgentním příjmu, ARO a záchranné službě " zdokonalit se v práci záchranáře na urgentním příjmu, ARO a záchranné službě " naučit studenta/tku pochopit návaznost PNP na urgentní příjem a ARO
" naučit studenta/tku specifika práce na Urgentním příjmu a ARO " seznámit studenta/tku s dokumentací používanou na Urgentním příjmu a ARO " naučit studenta/tku propojovat teorii s praxí " zdokonalit se ve specializovaných postupech na urgentním příjmu, ARO a záchranné službě " zdokonalit se v práci záchranáře na urgentním příjmu, ARO a záchranné službě " naučit studenta/tku pochopit návaznost PNP na urgentní příjem a ARO