Cílem disciplíny je představit různé přístupy ke vztahu mluveného a psaného jazyka a na základě těchto přístupů pak analyzovat mluvené i psané projevy současného českého jazyka, zvláště pak se zřetelem k tzv. psané mluvenosti a mluvené psanosti.