" Seznámit studenta se základními diagnostickými a terapeutickými výkony prováděné v intenzivní medicíně vnitřního lékařství " Seznámit studenta se základy farmakokinetiky a farmakodynamiky v akutní medicíně " Seznámit studenta s péčí o pacienta před, v průběhu a po diagnostických a terapeutických výkonech při akutních stavech ve vnitřním lékařství " Seznámit studenta s principy a poskytováním vysoce specializované ošetřovatelské péče o pacienty se závažným postižením zdraví neurologického charakteru " Seznámit studenta s principy a poskytováním vysoce specializované ošetřovatelské péče o pacienty s poruchou vědomí " Seznámit studenta s principy a poskytováním vysoce specializované ošetřovatelské péče o pacienty se závažným postižením respiračního systému, " Seznámit studenta s principy a poskytováním vysoce specializované ošetřovatelské péče o pacienty se závažným postižením kardiovaskulárního systému " Naučit studenta rozpoznat základní poruchy srdečního rytmu na EKG záznamu " Seznámit studenta s principy a poskytováním vysoce specializované ošetřovatelské péče o pacienty se závažným postižením uropoetického systému " Seznámit studenta se základy očišťovacích metod krve " Naučit studenta pečovat o pacienta při provádění očišťovacích metod krve " Seznámit studenta s problematikou chronického dialyzačního programu a prací sestry na hemodialyzačním středisku " Seznámit studenta s principy a poskytováním vysoce specializované ošetřovatelské péče o pacienty se závažným postižením GIT " Seznámit studenta s principy a poskytováním vysoce specializované ošetřovatelské péče o pacienty s akutními komplikacemi diabetu mellitu a endokrinního systému " Seznámit studenta s principy a poskytováním vysoce specializované ošetřovatelské péče o pacienty se závažným hematologickým a hematoonkologickým onemocněním " Naučit studenta rozeznat poruchy metabolismu a vnitřního prostředí, včetně komplikací a podílet se na jejich řešení, " Seznámit studenta s principy a poskytováním vysoce specializované ošetřovatelské péče o pacienty se závažným infekčním onemocněním " Seznámit studenta s principy a poskytováním vysoce specializované ošetřovatelské péče o pacienty v šokovém stavu a s multiorgánovým selháním " Seznámit studenta s principy a poskytováním vysoce specializované ošetřovatelské péče o pacienty s akutní intoxikací " Seznámit studenta s principy a poskytováním vysoce specializované ošetřovatelské péče o pacienty po tonutí a strangulaci
" Seznámit studenta se základními diagnostickými a terapeutickými výkony prováděné v intenzivní medicíně vnitřního lékařství " Seznámit studenta se základy farmakokinetiky a farmakodynamiky v akutní medicíně " Seznámit studenta s péčí o pacienta před, v průběhu a po diagnostických a terapeutických výkonech při akutních stavech ve vnitřním lékařství " Seznámit studenta s principy a poskytováním vysoce specializované ošetřovatelské péče o pacienty se závažným postižením zdraví neurologického charakteru " Seznámit studenta s principy a poskytováním vysoce specializované ošetřovatelské péče o pacienty s poruchou vědomí " Seznámit studenta s principy a poskytováním vysoce specializované ošetřovatelské péče o pacienty se závažným postižením respiračního systému, " Seznámit studenta s principy a poskytováním vysoce specializované ošetřovatelské péče o pacienty se závažným postižením kardiovaskulárního systému " Naučit studenta rozpoznat základní poruchy srdečního rytmu na EKG záznamu " Seznámit studenta s principy a poskytováním vysoce specializované ošetřovatelské péče o pacienty se závažným postižením uropoetického systému " Seznámit studenta se základy očišťovacích metod krve " Naučit studenta pečovat o pacienta při provádění očišťovacích metod krve " Seznámit studenta s problematikou chronického dialyzačního programu a prací sestry na hemodialyzačním středisku " Seznámit studenta s principy a poskytováním vysoce specializované ošetřovatelské péče o pacienty se závažným postižením GIT " Seznámit studenta s principy a poskytováním vysoce specializované ošetřovatelské péče o pacienty s akutními komplikacemi diabetu mellitu a endokrinního systému " Seznámit studenta s principy a poskytováním vysoce specializované ošetřovatelské péče o pacienty se závažným hematologickým a hematoonkologickým onemocněním " Naučit studenta rozeznat poruchy metabolismu a vnitřního prostředí, včetně komplikací a podílet se na jejich řešení, " Seznámit studenta s principy a poskytováním vysoce specializované ošetřovatelské péče o pacienty se závažným infekčním onemocněním " Seznámit studenta s principy a poskytováním vysoce specializované ošetřovatelské péče o pacienty v šokovém stavu a s multiorgánovým selháním " Seznámit studenta s principy a poskytováním vysoce specializované ošetřovatelské péče o pacienty s akutní intoxikací " Seznámit studenta s principy a poskytováním vysoce specializované ošetřovatelské péče o pacienty po tonutí a strangulaci