Cílem předmětu je uschopnit studenty ke kritickému chápání hlavních myšlenek antické filosofie, která tvoří základ celé evropské filosofické tradice. Představeny budou základní postavy antické filosofie a charakteristické rysy jejich myšlení.