Vzhledem k faktu, že paliativní péče je konceptem, který zajišťuje kvalitu života ve finálním období života, jsou fyzioterapeuti nedílnou součástí paliativních týmů. Studenti pochopí a naučí se vnímat závěrečné fáze života jako nedílnou součást lidského bytí, kde pohyb je základní biologickou potřebou.
Vzhledem k faktu, že paliativní péče je konceptem, který zajišťuje kvalitu života ve finálním období života, jsou fyzioterapeuti nedílnou součástí paliativních týmů. Studenti pochopí a naučí se vnímat závěrečné fáze života jako nedílnou součást lidského bytí, kde pohyb je základní biologickou potřebou.