Cílem práce v semináři je schopnost samostatné práce s německými odbornými uměleckohistorickými texty. Po samostatné domácí přípravě budou texty komentovány a rozebírány v hodinách semináře. Probírány budou texty z různých období a texty různých žánrů.