" znát pojmy teorie managementu " pochopit rozlišení manažerských rolí a funkcí " seznámit se s modely zdravotnických systémů v mezinárodním srovnávání " znát zásady standardizace " pochopit důležitost auditu v praxi fyzioterapeuta