Představit jeden ze směrů studia chování živočichů, který zaměřuje pozornost na interakci prostředí a živočicha. Podle tohoto přístupu samo chování je nástroj, kterým organismus dosahuje svých cílů. Behaviorální ekologie, na rozdíl od etologie, se ptá - proč se živočichové chovají určitým způsobem a nikoliv jak.