" naučit studenta/tku specifika ošetřovatelské péče na jednotlivých odděleních " naučit studenta/tku komunikovat s pacienty, hospitalizovanými na jednotlivých odděleních " naučit studenta/tku spolupracovat s celým ošetřujícím týmem jednotlivých oddělení " seznámit studenta/tku s dokumentací používanou na jednotlivých odděleních " naučit studenta/tku propojovat teorii s praxí " pochopit organizaci práce na ZOS " znát kompetence operátora ZOS " zvládnout komunikaci s volajícím na ZOS " zvládnout správně vyhodnotit situaci řešenou operátorem ZOS
" naučit studenta/tku specifika ošetřovatelské péče na jednotlivých odděleních " naučit studenta/tku komunikovat s pacienty, hospitalizovanými na jednotlivých odděleních " naučit studenta/tku spolupracovat s celým ošetřujícím týmem jednotlivých oddělení " seznámit studenta/tku s dokumentací používanou na jednotlivých odděleních " naučit studenta/tku propojovat teorii s praxí " pochopit organizaci práce na ZOS " znát kompetence operátora ZOS " zvládnout komunikaci s volajícím na ZOS " zvládnout správně vyhodnotit situaci řešenou operátorem ZOS