Odborná praxe probíhá podle plánu praktické výuky, pod vedením mentora - sestry specialistky pro péči v interních oborech. Každý mentor ošetřovatelství vyučuje v takové oblasti odborné praxe, ve které je odborníkem, a zároveň v této oblasti odpovídá za klinický dohled při praxi studentů. Klinická pracoviště pro výuku jsou vybrána na základě stanovených standardů. Studenti/ky mají k dispozici Log book - průvodce praktickou výukou, který je studijní pomůckou k dosahování osobních, studijních cílů. Obsahuje souhrnné informace o přípravě a průběhu praktické výuky. Umožňuje studentů/kám plnit jednotlivé kompetence a ošetřovatelské intervence, kterých má dosáhnout na jednotlivých odděleních v rámci studijního plánu. Tyto kompetence směřují do oblasti ošetřovatelského managementu, ošetřovatelské péče, edukační činnosti a intenzivní ošetřovatelské péče pro jednotlivé moduly. Student/ka má prostor pro sebereflexi a sebehodnocení. Způsob hodnocení supervizorem vede studenta k možnosti zlepšení v oblasti znalostí, dovedností a postojů.