Během praktické výuky si studenti/ky prohloubí znalosti a praktické dovednosti při poskytování vysoce specializované ošetřovatelské a léčebné péče klientům/pacientům na pracovištích intenzivní a resuscitační péče. Studenti/ky získají dovednosti z oblasti ošetřovatelského managementu, středního a top managementu a edukační činnosti v oš. procesu se zaměřením na specializovanou oblast. Tyto činnosti si studenti/ky postupně v jednotlivých semestrech: seznámí, procvičí, osvojí.