Seznámit studenty s hlavními důvody pro environmentální výchovu a uvést je do základů teorie environmentální výchovy. Studenti budou rovněž seznámeni s vybranými praktickými příklady hlavních směrů environmentální výchovy. Výstupem individuální práce každého studenta bude seminární práce.
Seznámit studenty s hlavními důvody pro environmentální výchovu a uvést je do základů teorie environmentální výchovy. Studenti budou rovněž seznámeni s vybranými praktickými příklady hlavních směrů environmentální výchovy. Výstupem individuální práce každého studenta bude seminární práce a individuální didaktický projekt.