Cílem předmětu je naučit studenty základním znalostem z oborů anatomie a fyziologie v rozsahu nemedicínsky orientovaných předmětů.