Cílem předmětu je podat přehled o biologii a rozšíření rostlin zařazených do seznamů mezinárodní konvence CITES, jejich postavení v taxonomickém systému, důvody zařazení do CITES, související předpisy. Příčiny ohrožení a možnosti ochrany, stručné zásady jejich pěstování. Předmět navazuje na předmět Botanika.