Vytvoření jednoduchého obvodu řízeného pomocí jednodeskového počítače RaspBerry Pi s operačním systémem Linux a programovaného pomocí jazyka Python.