Cílem předmětu je seznámit studenty s celkovým, co nejsrozumitelnějším, a nejpřehlednějším způsobem o pracovním právu. Přednášky budou zaměřeny v jednotlivých částech na detaily, které jsou obzvlášť důležité pro sociální oblast a tvorbu právních dokumentů - jako je např. pracovní smlouva, rozvázání pracovního poměru, dokumenty o hmotné odpovědnosti, pracovní dohody atd.