Seznámit studenty s hlavními důvody pro environmentální výchovu a uvést je do základů teorie environmentální výchovy. Studenti budou rovněž seznámeni s vybranými praktickými příklady hlavních směrů environmentální výchovy. Výuka probíhá tzv. hybridní formou (kombinace kontaktní výuky, on-line výuky a e-learningu). Obsah jednotlivých přednášek a seminářů spojuje výklad, rozbor zadaného textu a diskusi. Výstupem individuální práce každého studenta bude zpracování didaktického projektu (odevzdání odborné eseje - pro končící ročníky) na zadané téma.