Cílem předmětu Účetnictví neziskových organizací je získání teoretických vědomostí v oblasti základního přehledu neziskových organizací působících na území ČR. Výklad je blíže zaměřen na příspěvkové organizace jako jedné ze stále více používaných forem neziskových organizací, organizační složky státu či územní samosprávné celky. Dále praktických znalostí v oblasti základů účetnictví uvedených forem neziskových organizací.