Kurz poskytuje studentům porozumění technikám příznakového inženýrství (feature engineeringu) a jejich využití v různých aplikačních oblastech. Studenti se seznámí s významem příznakového inženýrství, prozkoumají techniky výběru příznaků a průmyslové, pokročilé, IoT a jeho uplatnění v bioinformatice funkčního inženýrství. Prostřednictvím přednášek, tutoriálů a případových studií si studenti osvojí dovednosti, jak transformovat surová data na smysluplné příznaky pro datové vědy v různých oblastech praxe a výzkumu.