Hlavním cílem předmětu je získání praktických poznatků a dovedností v sociální práci. Prostřednictvím předmětu se student seznamuje s činností a způsoby práce v konkrétním sociálním zařízení, získává zkušenosti v sociálních vztazích a aktivně participuje na řešení jednotlivých případů. Student se učí orientovat se v situaci a potřebách klientů, získává profesní dovednosti v komunikaci a kontaktu s klientem, aktivně se zapojuje při řešení případů. Předmět vede studenta k utváření základních etických postojů ke klientovi a k zodpovědnosti v profesní roli.