Cílem předmětu je seznámení studentů se základními statistickými pojmy a metodami. Studentům budou předneseny informace o hodnocení souborů dat a základních statistických testech. Budou seznámeni s obecnou využitelností statistických metod a jejich aplikacemi.