Cílem předmětu je osvojit si teoretické základy, podpůrný matematicko-statistický aparát, metodiku a praktické zvládnutí základních výpočtů pro (prostorovou) analýzu sociekonomických aktivit v regionu s pomocí GIS a volně dostupného specializovaného SW (GeoDa, CrimeStat, R).